تامین کابل برق و کنترل

شرکت پترو تداوم صدر نماینده رسمی فروش کابلهای تولیدی شرکتهای کابل یزد ، کابل متال ، کابل ایران  آمادگی دارد با توجه به تجربه فنی و شناخت از بازار تجهیزات برق نسبت به تامین کابلهای برق و کنترل شرکتهای مجری را پشتیبانی نماید .

 انواع کابلهای مورد مصرف به 5 بخش عمده کابلهای فشار قوی (HIGH VOLTAGE )  ، کابلهای فشار ضعیف ، کابل فشار متوسط ( MV VOLTAGE ) ، کابلهای کنترل و کابل ابزار دقیق  میباشد که توضیحات مربوط به آن بشرح ذیل میباشد :

 

1. فشار قوی

• کابل های فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی در سیستم هایی با ولتاژ نامی بالاتر از 30 کیلوولت از نیروگاه ها به شبکه مرکزی و یا شبکه های توزیع اولیه کاربرد دارند و بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شوند •

معمولی N2XSY , NA2XSY

مسلح N2XSYRY , N2XSYBY , NA2XSYRY , NA2XSYBY

• سربی ومسلح N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , NA2XSYKYRY , NA2XSYKYBY

• ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

• U0/U(Um)=26/45 to 47(52)KV - 36/60 to 69(72.5)KV - 64/110 to 115(123)KV - 76/132(145)KV •

در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر : • U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی. • U : ولتاژ اسمی میان هادی ها. • Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ).

جزئیات ساختمان کابل

• - سطح مقطع هادی : تا 1000 میلیمتر مربع

• - تعداد رشته : یک

• - جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا آلومینیوم

• - نوع هادی : گرد فشرده بصورت استرند شده

• - اسکرین هادی : مواد نیمه هادی

• - عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده پایه پروکساید (XLPE )

• - اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی

• - شیلد فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی

• - روکش نهایی : PVC یا HDPE و LSFOH

سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

• - تاخیر انداز شعلهST1&ST2: ( Flame Retardant )

• - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش :(Anti UV)

• - کم دود: (Low smoke and fume (LSF))

• - هالوژن فریST8: (Low Smoke Zero Halogen (LSFOH))

• - ضد روغن و هیدروکربن ها: (Oil & hydrocarbon resistant)

• - مقاوم در برابر جانوران موذی: (Vermin proof)

• استاندارد: IEC60840

2-  کابلهای فشار ضعیف

کابل های فشار ضعیف برای انتقال الکتریسته در خطوط توزیع ، ایستگاه های قدرت ، سیستم های روشنایی ، انتقال نیروی محرکه به الکتروموتور ها و ... مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین از این کابل ها در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شود.

• معمولی NYY , NAYY , N2XY , NA2XY,NYA

• زره دار NYRY , N2XRY , NYBY , N2XBY , NAYRY , NA2XRY , NAYBY , NA2XBY

• سربدار و زره دار NYKYRY , NYKYBY , N2XKYRY , N2XKYBY , NAYKYRY , NAYKYBY , NA2XKYRY , NA2XKYBY

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند : U0/U(Um)= 0.6/1

(1. 2) KV – 1.8/3(3.6) KV.

در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :

U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است.

U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است

. Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

جزئیات ساختمان کابل -

سطح مقطع هادی :از 1.5 تا 1000 میلیمتر مربع -

تعداد رشته : یک تا پنج رشته -

جنس هادی :مس آنیل شده بدون اندود/ قلع اندود ، آلومینیوم

-نوع هادی : تک رشته ( کلاس 2و1 ) ، نیمه افشان ( کلاس 2) ، افشان ( کلاس 5) / بصورت گرد یا سکتور -

عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده پایه سیلان (XLPE ) یا PVC -

پر کننده/ غلاف داخلی : PVC یا PE ( در صورت نیاز) -

روکش نهایی : PVC یا PE و LSPVCو LSFOH

سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول: - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Anti UV) - کم دود (Low smoke and fume (LSF)) - تاخیر انداز شعله : (( Flame Retardant - هالوژن فری (Low Smoke Zero Halogen (LSFOH)) - ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant) -مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)

استاندارد ها: IEC60502-1,ISIRI3569-2

توجه : کابل های با ولتاژ 1.8/3(3.6) KV با یک پوشش فلزی مجزا برای هر رشته و یا یک پوشش کلی قابل تولید می باشند.

3-کابلهای فشار متوسط

کابل های فشار متوسط برای توزیع انرژی الکتریکی تکفاز و یا سه فاز در سیستم هایی با ولتاژ نامی 6 تا 30 کیلوولت و در پست های خطوط توزیع مورد استفاده قرار می گیرند. از این کابل ها همچنین در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین(نصب ثابت) و یا داخل کانال استفاده می شود.

• نوع مسلح آن می تواند در مقابل تنشهای فیزیکی و مکانیکی خارجی مقاومت کند. •

نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار ودر مقابل نفوذ آب بصورت شعاعی (میدانی ) مقاوم است.

• معمولی N2XSY,NA2XSY,N2XSEY,NA2XSEY

• مسلح N2XSYRY , N2XSYBY , N2XSEYRY , N2XSEYBY , NA2XSYRY , NA2XSYBY , NA2XSEYRY , NA2XSEYBY

• مسلح و سربی N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , N2XSEKYRY , N2XSEKYBY , NA2XSYKYRY , NA2XSYKYBY , NA2XSEKYRY , NA2XSEKYBY •

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند : •

U0/U(Um)=3. 6/6(7. 2) - 6/10(12) - 8.7/15(17. 5) - 12/20(24) - 18/30(36)KV •

در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر : • U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .

• U : ولتاژ اسمی میان هادی ها است .

• Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است . جزئیات ساختمان کابل

• - سطح مقطع هادی : تک رشته از مقطع 35 تا 1000 میلیمتر مربع •

- سه رشته از مقطع 35 تا300 میلیمتر مربع

• - تعداد رشته : تک رشته یا سه رشته •

- جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا آلومینیوم

• - نوع هادی : گرد فشرده شده

• - اسکرین هادی : مواد نیمه هادی

• - عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده پایه پروکساید (XLPE )

• - اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی

• - شیلد فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی •

- پر کننده (PVC و یا( PE برای کابل های سه رشته •

- روکش نهایی PVC: یا LSFOHو HDPE

سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

• - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Anti UV) •

- تاخیر انداز شعله : (( Flame Retardant •

- کم دود (Low smoke and fume (LSF)) •

- هالوژن فری (Low Smoke Zero Halogen (LSFOH)) •

- ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant) •

- مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)

استاندارد ها: IEC60502-2,ISIRI3569-2

4- کابلهای کنترل

کابل های کنترلی بیشتر در ماشین آلات و خطوط تولیدی برای اندازه گیری علائم ( سیگنال ها ) و یا پارامتر های کنترلی ، و یا تجهیزات کنترلی ماشین آلات ،الکتروموتور ها و نقاله ها مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع از کابل ها را می توان در فضای باز ، بصورت دفن در زمین ، داخل ساختمان و یا در داخل کانال نصب نمود. ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

U0/U(Um)= 300/500(600) – 0.6/1(1.2) KV.

در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر

: U0: ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .

U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .

Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

*جزئیات ساختمان کابل -

سطح مقطع هادی : تا 2.5 میلیمتر مربع -

تعداد رشته : 2 تا 61 رشته

-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود

-نوع هادی : تک لا ( کلاس 1 ) ، نیمه افشان ( کلاس 2) ، افشان ( کلاس 5) / گرد

- عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE ) پایه سیلان یا PVC -

پر کننده / غلاف میانی: PVC یا PE در صورت نیاز -

روکش نهایی: PVC یا PE

سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Anti UV) -

کم دود (Low smoke and fume (LSF)) -تاخیر انداز شعله : (( Flame Retardant - هالوژن فری (Low Smoke Zero Halogen (LSFOH)) - ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)

-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)

*استاندارد ها IEC60502-1 , IEC60227, BS6500 , ISIRI3569-2 , ISIRI607

5 کابلهای ابزار دقیق

کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیر های برقی( نوع با شید کلی آن (Overall screen) و برای سیستم های آنا لو لوگ نوع شیلددار زوجی و کلی آن(Individual & Overall screen) مورد استفاده قرار می گیرد.

• • شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید. •

• شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد. •

• نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

• • نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.

 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت پترو تداوم صدر می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح