ساپورت سینی و لوله کابل
توليد ساپورت و نگهدارنده سيني و لوله كابل اين شركت طيف كاملي از محصولات مورد نياز اين بخش را پوشش ميدهد ، ساپورتهايي با مشخصات فني كامل و دقيق كه امكان نصب سيني و لوله كابل را براي مجريان فراهم مينمايد . شرح جامعي از ساپورتها و نگهدارنده هاي اين شركت بشرح ذيل تقديم حضورتان ميگردد :
U ساپورت دیواری 
ORDER CODE L (mm) T (mm)
1US-20T-? 200 1.5-2
1US-25T-? 250 1.5-2
1US-35T-? 350 1.5-2
1US-40T-? 400 2 - 2.5 - 5
1US-50T-? 500 2 - 2.5 - 5
1US-65T-? 650 2 - 2.5 - 5
1US-100T-? 1000 2 - 2.5 - 5
1US-125T-? 1250 2 - 2.5 - 5
1US-200T-? 2000 2 - 2.5 - 5

 

U ساپورت سقفی مدل دو تیکه 
ORDER CODE L (mm) T (mm)
1US-20T-? 200 1.5 - 2
1US-25T-? 250 1.5 - 2
1US-35T-? 350 1.5 - 2
1US-40T-? 400 2 - 2.5 - 5
1US-50T-? 500 2 - 2.5 - 5
1US-65T-? 650 2 - 2.5 - 5
1US-100T-? 1000 2 - 2.5 - 5
1US-125T-? 1250 2 - 2.5 - 5
1US-200T-? 2000 2 - 2.5 - 5

 

U ساپورت دوبل سقفی مدل دو تیکه 
ORDER CODE L (mm) T (mm)
1US-20T-? 200 1.5-2
1US-25T-? 250 1.5-2
1US-35T-? 350 1.5-2
1US-40T-? 400 2 - 2.5 - 5
1US-50T-? 500 2 - 2.5 - 5
1US-65T-? 650 2 - 2.5 - 5
1US-100T-? 1000 2 - 2.5 - 5
1US-125T-? 1250 2 - 2.5 - 5
1US-200T-? 2000 2 - 2.5 - 5

 

U ساپورت سقفی مدل پیوسته 
ORDER CODE L (mm) D (mm)
4US-20T-? 200 1.5 - 2
4US-25T-? 250 1.5 - 2
4US-35T-? 350 1.5 - 2
4US-40T-? 400 2 - 2.5 - 5
4US-50T-? 500 2 - 2.5 - 5
4US-65T-? 650 2 - 2.5 - 5
4US-100T-? 1000 2 - 2.5 - 5
4US-125T-? 1250 2 - 2.5 - 5
4US-200T-? 2000 2 - 2.5 - 5
 

 

U ساپورت سقفی دوبل مدل پیوسته 
ORDER CODE L (mm) D (mm)
4US-20T-? 200 1.5 - 2
4US-25T-? 250 1.5 - 2
4US-35T-? 350 1.5 - 2
4US-40T-? 400 2 - 2.5 - 5
4US-50T-? 500 2 - 2.5 - 5
4US-65T-? 650 2 - 2.5 - 5
4US-100T-? 1000 2 - 2.5 - 5
4US-125T-? 1250 2 - 2.5 - 5
4US-200T-? 2000 2 - 2.5 - 5

 

ساپورت سقفی دو تیکه قابل تنظیم دوبل 
ORDER CODE L (mm) T (mm)
4US-20T-? 200 1.5 - 2
4US-25T-? 250 1.5 - 2
4US-35T-? 350 1.5 - 2
4US-40T-? 400 2 - 2.5 - 5
4US-50T-? 500 2 - 2.5 - 5
4US-65T-? 650 2 - 2.5 - 5
4US-100T-? 1000 2 - 2.5 - 5
4US-125T-? 1250 2 - 2.5 - 5
4US-200T-? 2000 2 - 2.5 - 5

 

ساپورت سقفی دو تیکه قابل تنظیم 
ORDER CODE L (mm) D (mm)
7US-T-? 85 2 - 2.5 - 5

 

ساپورت سقفی پروفیلی 
ORDER CODE L (mm) D (mm)
13US-20T-? 200 2 - 2.5 - 5
13US-25T-? 250 2 - 2.5 - 5
13US-35T-? 350 2 - 2.5 - 5
13US-40T-? 400 2 - 2.5 - 5
13US-50T-? 500 2 - 2.5 - 5
13US-65T-? 650 2 - 2.5 - 5
13US-100T-? 1000 2 - 2.5 - 5
13US-125T-? 1250 2 - 2.5 - 5
13US-200T-? 2000 2 - 2.5 - 5

 

ساپورت دیواری پروفیلی 
ORDER CODE L (mm) T (mm)
15US-5T-? 50 1.5-2
15US-10T-? 100 1.5-2
15US-15T-? 150 1.5-2
15US-20T-? 200 1.5-2
15US-25T-? 250 1.5-2
15US-30T-? 300 1.5-2
15US-40T-? 400 2 - 2.5
15US-50T-? 500 2 - 2.5
15US-60T-? 600 2 - 2.5
15US-70T-? 700 2 - 2.5
15US-80T-? 800 2 - 2.5
15US-90T-? 900 2 - 2.5
15US-100T-? 1000 2 - 2.5

 

ساپورت سقفی بولتی مدل 
ORDER CODE L (mm) D (mm)
17-1 500 M8
17-2 1000 M8
17-3 2000 M8
17-4 500 M10
17-5 1000 M10
17-6 2000 M10
17-7 500 M12
17-8 1000 M12
17-9 2000 M12

 

ساپورن سقفی بولتی 2 
ORDER CODE L (mm) D (mm)
17-1 500 M8
17-2 1000 M8
17-3 2000 M8
17-4 500 M10
17-5 1000 M10
17-6 2000 M10
17-7 500 M12
17-8 1000 M12
17-9 2000 M12

 

ساپورن سقفی بولتی 3 
ORDER CODE A (mm) T (mm)
19-5T-? 50 1.5 - 2
19-10T-? 100 1.5 - 2
19-15T-? 150 1.5 - 2
19-20T-? 200 2
19-25T-? 250 2
19-30T-? 300 2
19-40T-? 400 2

 

ساپورت سقفی پروفیلی مدل 2 
ORDER CODE L(mm) T(mm)
I PROFILE 6000 4

 

C چنل 
ORDER CODE L (mm) T (mm)
CS-A-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-A1-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-B-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-B1-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-C-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-C1-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-C2-T-? 2000-3000 1.5-2

 

U چنل دوبل 
ORDER CODE L (mm) T (mm)
CS2-A-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-2A1-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-2B-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-2B1-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-2C-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-2C1-T-? 2000-3000 1.5-2
CS-2C2-T-? 2000-3000 1.5-2

 

ساپورت پروفیلی زمینی 
ORDER CODE L(mm) T(mm)
1CS-21-T-? 125 2

 

ساپورت براکتی گونیایی دیواری 
ORDER CODE L (mm) T (mm)
3CS-5-T-? 50 2
3CS-10-T-? 100 2
3CS-15-T-? 150 2
3CS-20-T-? 200 2
3CS-25-T-? 250 2
3CS-30-T-? 300 2
3CS-40-T-? 400 2
3CS-50-T-? 500 2
3CS-60-T-? 600 2

 

ساپورت براکتی C چنلی دیواری 
ORDER CODE L (mm) T (mm)
3CS-5-T-? 50 2
3CS-10-T-? 100 2
3CS-15-T-? 150 2
3CS-20-T-? 200 2
3CS-25-T-? 250 2
3CS-30-T-? 300 2
3CS-40-T-? 400 2
3CS-50-T-? 500 2
3CS-60-T-? 600 2

 

ساپورت زمینی 
ORDER CODE L (mm) H (mm) T (mm)
FAW-5-? 50 30 2
FAW-10-? 100 30 2
FAW-15-? 150 30 2
FAW-20-? 200 30 2
FAW-25-? 250 30 2
FAW-30-? 300 30 2
FAW-40-? 400 30 3
FAW-50-? 500 30 3
FAW-60-? 600 30 3
FAW-5-? 50 50 2
FAW-10-? 100 50 2
FAW-15-? 150 50 2
FAW-20-? 200 50 2
FAW-25-? 250 50 2
FAW-30-? 300 50 2
FAW-40-? 400 50 3
FAW-50-? 500 50 3
FAW-60-? 600 50 3

 

بست چنگالی 
ORDER CODE L (mm) H (mm) T (mm)
PR-T 1000 10 1-1.25-125

 

ساپورت براکتی گونیایی مدل 2 
ORDER CODE L (mm) T (mm)
BW1-5-T-? 50 1.5-2
BW1-10-T-? 100 1.5-2
BW1-15-T-? 150 1.5-2
BW1-20-T-? 200 1.5-2
BW1-25-T-? 250 1.5-2
BW1-30-T-? 300 1.5-2
BW1-40-T-? 400 1.5-2
BW1-50-T-? 500 1.5-2
BW1-60-T-? 600 1.5-2

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت پترو تداوم صدر می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح