سینی کابل
سینی کابل  تولیدی این شرکت دارای رنج وسیعی از نیازمندیهای بازار را بشرح مشخصات ذیل پوشش میدهد . همچنین بر اساس نیازمندی مشتریان امکان طراحی و ساخت سینی کابل با ابعاد مورد نیاز مشتری بر این شرکت مقدور میباشد .
در تصاویر ذیل سینی کابلهای رایج به نمایش در آمده همانگونه که مشاهده میفرمایید بر اساس روش خم کاری لیه های  سینی کابل  به 5 گروه تقسیم میگردد . که بر اساس مصرف کننده تامین و بفروش میرسد . 
در صورتی که مشتری خواستاری طراحی و تولید سینی کابل با مشخصات دیگری است با هماهنگی و نهیه طرح سفارش مشتري تامین و ارایه میگردد . 
 
جنس مواد مصرفی برای ساخت سینی از دو :
1. ورق گالوانیزه گرم ( SZ: Sendzimir galvanising (EN 10 346) )  
2. ورق گالوانیزه گرم آبکاری  (HDG:   Hot Dipped Galvanized )
 
روش انتخاب نوع جنس به مشخصات فنی مور نظر مشتری و یا بر اساس استاندارد پیشنهادی این شرکت که در قسمت اطلاعات فنی قید شده میباشد . 
 
سینی کابل با لبه بدون خم  CT-01
ORDER CODE Height (mm) Width (mm) Thickness (mm) Length (mm) Standard finish (Optional + On demand)
CT-01-40 40 75 - 100 - 150 - 200 - 300 0,75 - 3 3000-2000 HD-SZ
CT-01-60 60 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 0,75 - 3 3000-2000 HD-SZ
CT-01-100 100 75 - 100 - 150 - 200 - 300 – 400 1-3 3000-2000 HD-SZ
 

 

سینی کابل با لبه چهار خم  CT-02
ORDER CODE H (mm) A (mm) Thickness (mm) Length (mm) Standard finish (Optional + On demand)
CT-02-40 40 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 0,75 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-02-50 50 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-02-60 60 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-02-70 70 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-02-80 80 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ
CT-02-90 90 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ
CT-02-100 100 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ

 

سینی کابل با لبه شش خم  CT-03
ORDER CODE H (mm) A (mm) Thickness (mm) Length (mm) Standard finish (Optional + On demand)
CT-03-40 40 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 0,75 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-03-50 50 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-03-60 60 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-03-70 70 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-03-80 80 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ
CT-03-90 90 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ
CT-03-100 100 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ
 

 

سینی کابل با لیه چهار خم معکوس  CT-04
ORDER CODE H (mm) A (mm) Thickness (mm) Length (mm) Standard finish (Optional + On demand)
CT-04-40 40 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 0,75 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-04-50 50 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-04-60 60 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-04-70 70 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-04-80 80 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ
CT-04-90 90 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ
CT-04-100 100 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ
 

 

سینی کابل با لبه شش خم معکوس  CT-05
ORDER CODE H (mm) A (mm) Thickness (mm) Length (mm) Standard finish (Optional + On demand)
CT-05-40 40 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 0,75 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-05-50 50 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-05-60 60 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-05-70 70 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 1 - 3 3000-2000 HDG - SZ
CT-05-80 80 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ
CT-05-90 90 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ
CT-05-100 100 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 2-3 3000-2000 HDG - SZ

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت پترو تداوم صدر می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح